Kontakt

Formand:
Kaj Thomsen

Tlf: 26 22 10 42
Mail: ktr@kaj-thomsen.dk

Sekretær:
Peter Bak-Jensen

Tlf: 87 55 27 81
Mail: peterbakjensen@gmail.com

Kasserer
Per Frost

Tlf: 20 82 12 24
Mail: jpfrost@mail.dk

Klubbens kontonummer:

7822 - 0001214212