Kontakt

Formand:
Peter Bak-Jensen

Tlf: 87 55 27 81
Mail: peterbakjensen@gmail.com

Kasserer:
Kaj Thomsen

Tlf: 26 22 10 42
Mail: ktr@kaj-thomsen.dk

Sekretær:
Morten Just Mikkelsen

Tlf: 
Mail: mortenmjm@gmail.com

Klubbens kontonummer:

7822 - 0001214212