Generalforsamling 23.2.2021

GENERALFORSAMLING
AFHOLDES TIRSDAG
DEN 23. FEBRUAR 2021 ONLINE.
Kl. 19.00 Generalforsamling Sjørring Bordtennisklub
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år samt passive medlemmer.
Af hensyn til deltagelse online er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18.30 til
Peter Bak-Jensen peterbakjensen@gmail.com