Ændring i bestyrelsen

Nyvalgt til bestyrelsen er Henriette Mose Gregersen. Ny formand er Peter Bak-Jensen, mens Kaj Thomsen er kasserer