BordtenNISSENs dag

Julemotion for for alle - også forældre, søskende, ikke medlemmer mm
Klubben stiller borde, bat og bolde til rådighed. Mød bare op og hyg et par timer.
Arrangementet er gratis og kører fra kl. 10-12